KLASTER BIOGOSPODARKI

Celem utworzenua stowarzyszenia jest integracja i koncentracja środowiska naukowego i gospodarczego, działającego w obszarze biogospodarki ze szczególnym uwzględnieniem jej między-sektorowego oddziaływania, obejmującego podstawowe filary współpracy tj. innowację, edukację, rozwój przedsiębiorczości i komunikację społeczną. Więcej infornacji na stronie www: http://klasterbio.pl/  i w ulotce (pobierz).

sektory