Fundacja im. Prof. Wacława Szybalskiego wraz z Komitetem Biotechnologii PAN, w trosce o rozwój nauki polskiej  ustanowili nagrody im. Profesora, wyróżniające prace eksperymentalne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w prestiżowych czasopismach.

A. Główna nagroda Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym.

B. Mniejsza nagroda Komitetu i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowana również przez Fundację im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację młodego badacza polskiego w tym kwartalniku.

Kliknij aby przeczytać regulamin nagrody.

WYNIKI z roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017!!!

 FPWS  logo bio male