OPINIE, WIADOMOŚCI I RAPORTY BIOTECHNOLOGICZNE


GMObiektywnie - blog Wojciecha Zalewskiego, dziennikarza naukowego tygodnika "Polityka". Wojciech Zalewski jest doktorem nauk rolniczych i biologiem molekularnym. Zachowuje wysoki standard dziennikarstwa naukowego.


Internetowy serwis informacyjny, poświęcony biotechnologii i biobiznesowi.

ISAAA

ISAAA is a not-for-profit international organization that shares the benefits of crop biotechnology to various stakeholders, particularly resource-poor farmers in developing countries, through knowledge sharing initiatives and the transfer and delivery of proprietary biotechnology applications. ISAAA publishes annually the brief "Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops" - executive summary, infographics, facts and main figures accessible on-line for free.

 

Genetic Literacy Project (GLP). Agricultural and human biotechnology are reshaping farming, food and medicine. The GLP explores the intersection of DNA research and real world applications of genetics with media and policy to disentangle science from ideology.

 

precision agriculture

Support Precision Agriculture: Laureates Letter Supporting Precision Agriculture (GMOs); NEWS; More Information About GMOs; The developing world needs GMOs; More sense about GMOs; Related Links; Videos; Web links; Articles; Books; How You Can Help

 

The European Technology Platform (ETP) ‘Plants for the Future’ is a stakeholder forum for the plant sector with members from industry, academia and the farming community. It serves as a platform for all stakeholders concerned with plants to provide their views and represent their interests in an open discussion process.

 

The Center for Environmental Risk Assessment (CERA) is dedicated to developing and applying sound science to the environmental risk assessment of agricultural biotechnologies so their contributions to the sustainable production of food, fuel and fiber may be safely realized. As part of the non-profit ILSI Research Foundation, CERA serves as a scientific resource for governments, academic and private sector organisations. Our research projects and outreach activities include international representation from all three of these communities.  - See more at: http://cera-gmc.org/#sthash.hIJXH0k0.dpuf
The Center for Environmental Risk Assessment (CERA) is dedicated to developing and applying sound science to the environmental risk assessment of agricultural biotechnologies so their contributions to the sustainable production of food, fuel and fiber may be safely realized. As part of the non-profit ILSI Research Foundation, CERA serves as a scientific resource for governments, academic and private sector organisations. Our research projects and outreach activities include international representation from all three of these communities.  - See more at: http://cera-gmc.org/#sthash.hIJXH0k0.dpuf

AgBioForum
The Journal of Agrobiotechnology Management and Economics

 

Nowy obraz 14 Nowy obraz

Strona internetowa American Soybean Association, organizacji non-profit, pracującej na rzecz rozwoju i promocji produktów sojowych. Organizacja wspiera farmerów oraz informuje o wydajności i opłacalności upraw soi. Serwis daje dostęp do dobrze opracowanych pytań i odpowiedzi dotyczących GMO: https://gmoanswers.com/


The Virtual Biosecurity Center (VBC), founded in 2011, is a global multi-organizational initiative spearheaded by the Federation of American Scientists (FAS) committed to countering the threat posed by the development or use of biological weapons and the responsible use of science and technology. The VBC is the ‘one stop shop’ for biosecurity information, education, best practices, and collaboration. The VBC offers comprehensive biosecurity news and events, an education center and library updated on a continuous basis with the most current information as well as the Global Forum on Biorisks, a collaborative online forum and tool for informing policy and empowering partnerships among professional biosecurity communities around the world.

Nowy obraz 15
Biosafety Information Network & Advisory Service – strona internetowa pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego.

Click here to visit the EUFIC Homepage
European Food Information Council – organizacja non-profit opracowująca, w oparciu o badania naukowe, informacje poświęcone żywności i związanym z nią tematom. Informacje te są przeznaczone dla mediów, specjalistów w dziedzinie żywienia i zdrowia, przedstawicieli administracji i przemysłu, nauczycieli.

 


Strona internetowa poświęcona zagadnieniom związanym z genetycznie modyfikowanymi organizmami.

Nowy obraz 16
The ICGEB Biosafety Unit is pleased to announce the launch of its new Biosafety Web Pages, which have been completely overhauled to provide a more "user friendly" interface, as well as updated links to the latest relevant developments and documents whilst maintaining those providing a valuable historical perspective. Visitors to the new Biosafety Web Pages now have access to a broad range of information specifically relevant to biosafety and biotechnology, via links to the webpages of the principal international organizations, national competent authorities, publishing houses and scientists etc. involved in or associated with these activities. Although the new ICGEB Biosafety Web Pages will be constantly maintained and updated by our scientific and technical personnel, notification of additional useful websites and links, especially to national biosafety websites or to relevant laws and regulations, by our visitors will be more than welcome!

 

INSTYTUCJE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Nowy obraz (10)
Polska Akademia Nauk

Znalezione obrazy dla zapytania EFB
Europejska Federacja Biotechnologii (European Federation of Biotechnology) – niezależne stowarzyszenie non-profit, zrzeszające narodowe i międzynarodowe towarzystwa naukowe, uniwersytety, instytuty, firmy i osoby prywatne, zainteresowane promocją biotechnologii zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach.

Polska Federacja Biotechnologii (PFB) stanowi niezależne stowarzyszenie non-profit, którego misją jest intensywna praca na rzecz rozwoju i popularyzacji osiągnięć biotechnologicznych w Polsce. Wśród nadrzędnych celów PFB warto wskazać na wspieranie badań naukowych, promowanie innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych oraz stymulację ich wdrożeń, inicjowanie i pomoc we współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a przemysłem oraz administracją. PFB zamierza realizować swoje cele m.in. poprzez doradztwo, konsultacje oraz wydawanie ekspertyz dotyczących rozwiązań biotechnologicznych, organizowanie sympozjów naukowych i szkoleń oraz działalność wydawniczą.

back to homepage

EASAC - the European Academies' Science Advisory Council - is formed by the national science academies of the EU Member States to enable them to collaborate with each other in providing independent science advice to European policy-makers. It thus provides a means for the collective voice of European science to be heard. EASAC was founded in 2001 at the Royal Swedish Academy of Sciences.

Nowy obraz 17

ALLEA, the federation of All European Academies, was founded in 1994 and currently brings together 57 Academies in more than 40 countries from the Council of Europe region. Member Academies operate as learned societies, think tanks and research performing organisations. They are self- governing communities of leaders of scholarly enquiry across all fields of the natural sciences, the social sciences and the humanities.

Nowy obraz 16

Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB)


Biotechnology Industry Organization (BIO) – organizacja reprezentująca firmy biotechnologiczne w obszarze biomedycyny, diagnostyki, rolnictwa, energii, środowiska i przemysłu. BIO prezentuje i komentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biotechnologii.

Young European Biotech Network
Youth European Biotech Network – niezależna organizacja, której celem jest inicjowanie i umacnianie współpracy pomiędzy studentami i młodymi naukowcami z całej Europy. Organizacja dąży do popularyzacji biotechnologii i korzyści, które dają współczesnym społeczeństwom osiągnięcia biotechnologiczne.

Nowy obraz 18
European Association for Bioindustries (inaczej EuropaBio) – organizacja zrzeszająca ponad 600 firm oraz 23 narodowe stowarzyszenia biotechnologiczne krajów europejskich.

 

BAZY DANYCH I SŁOWNIKI

European Commission logo

EU Register of authorised GMOs

 

LifeSciencesWorld
Katalog międzynarodowych stron internetowych, poświęconych między innymi tematyce biotechnologii i biofinansów.

Nowy obraz (3)

The Center for Environmental Risk Assessment (CERA) is dedicated to developing and applying sound science to the environmental risk assessment of agricultural biotechnologies so their contributions to the sustainable production of food, fuel and fiber may be safely realized. As part of the non-profit ILSI Research Foundation, CERA serves as a scientific resource for governments, academic and private sector organisations. Our research projects and outreach activities include international representation from all three of these communities.

http://sjp.pwn.pl/
Uniwersalny słownik pojęć związanych z szeroko rozumianą dziedziną biologii, obejmujący ponad 11 000 terminów. Można tu odnaleźć hasła odnoszące się zarówno do dyscyplin biologicznych, jak i do nauk wywodzących się z biologii czy też z nią związanych.

http://gmo1.mos.gov.pl/rejestr/

Zgodnie z art. 34, 40, 50, 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 z późniejszymi zmianami) Minister Środowiska ma obowiązek prowadzić publiczne rejestry GMM i GMO.